Zápis 2024/2025


Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte prosím Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jevany

Jak postupovat?

  • V období od 10.4. do 23.4.2024 v našem systému elektronického předzápisu vyplnit elektronicky žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a zaregistrovat si čas osobního předání žádosti ředitelce, následně žádost vytisknout a dojít pro potvrzení k pediatrovi.
  • 2.5.2024 se osobně dostavit v registrovaném čase do mateřské školy a s sebou přinést :
  1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. rodný list dítěte
  3. občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jevany.

Do mateřské školy přijímáme :

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Jevany od povinně vzdělávaných po děti, které dovrší věk tří let do 31.8.2024.
  2. Děti ostatní seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší věk tří let do 31.8.2024 do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.

Místa budou obsazována postupně dle výše uvedených kritérií až do naplnění kapacity školy.