Aktuality

Vážení rodiče,

blíží se termín prázdninového přerušení provozu naší mateřské školy, chtěla bych Vám touto cestou za celý kolektiv poděkovat za celoroční spolupráci, popřát pěkné léto a klidnou dovolenou. Doufám, že příští školní rok se sejdeme ve zdraví a škola poběží bez komplikací.

Radka Dandová

INFORMACE !!!

 • Od 1.7.2020 mohou rodiče opět vstupovat do budovy školy s použitím čipu. Nošení roušky se bude řídit dle nařízení ministerstva zdravotnictví, sledujte tedy aktuální stav.
 • Mateřská škola přerušuje provoz od 13.7.2020 do 31.8.2020. Nový školní rok začíná v úterý 1.9.2020.
 • Vyúčtování za školné a stravné za měsíce květen až červenec 2020 provede škola během prázdnin na Váš účet. Na prázdniny zrušte trvalé příkazy.
 • Výše školného od 1.9.2020 do 30.6.2021 činí 965.-Kč
 • Vzhledem ke skokovému zdražení potravin navyšujeme od 1.9.2020 cenu stravného na den pro děti do 6 let na 44.-Kč a pro děti s odkladem školní docházky na 46.-Kč.
 • Upravte k 1.9.2020 trvalý příkaz na platbu stravného a školného :
  • 1 933.- Kč děti do pěti let (stravné 986.- + školné 965.-Kč)
  • 968.- Kč děti předškolní (děti v posledním ročníku MŠ hradí pouze stravné)
  • 1 012.-Kč děti s odloženou školní docházkou ( hradí pouze stravné)
 • Informace k začátku školního roku budeme aktualizovat v posledním srpnovém týdnu.

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ !!!

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ 26.8.2020 OD 16,30 HODIN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Program :

 • Podepisování dokumentů
 • Doplňování údajů do školní matriky
 • Informace o chodu mateřské školy a vzdělávání dětí
 • Seznámení se třídními učitelkami
 • Prohlídka tříd a školy
 • Seznámení se školní psycholožkou

Prosím, udělejte si čas, Vaše účast je důležitá!!!

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů oznamujeme rodičům, že Mateřská škola Jevany přerušuje provoz od 13.7. -31.8.2020.

V těchto dnech je možnost zajistit péči o děti na www.dsmpsv.cz nebo na www.klubctyrlistek.cz/tabory .