Aktuality

Upozornění pro rodiče.

Mateřská škola Jevany obnovuje svůj provoz 11.5.2020 za zvýšených hygienických podmínek :

 • do mateřské školy budou přijímány pouze děti zdravé, bez známek respiračních onemocnění a na nezbytně nutnou dobu
 • každé zahájení docházky dítěte do mateřské školy je podmíněno oznámením na e-mail.: omluvenky@msjevany.cz nebo na tel. číslo : 776 647 735
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané toto prohlášení : 1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu) Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Dokument naleznete na adrese : www.msjevany.cz v záložce dokumenty ke stažení pod názvem Čestné prohlášení – vstup do mateřské školy.
 • výše stravného a školného na měsíc květen Vám bude sdělena v mateřské škole

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou.

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách školy.

 • Učitelky budou organizovat aktivity dětí tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku pouze v areálu školy ( ne na vycházce, v lese, u rybníka apod.).
 • Děti v prostorách školy roušky nosit nemusí.
 • Učitelky si budou děti přebírat u vstupu do budovy školy po překontrolování jejich zdravotního stavu, u vstupu do budovy školy budou děti zákonným zástupcům i předávat.
 • Na toaletách se děti budou utírat pouze jednorázovými papírovými ručníky a k případnému čištění nosu budou používat pouze jednorázové kapesníky.

Ve třídě

 • Po vstupu do třídy si musí každý důkladně (20 – 30 sekund) mýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Zajištění školního stravování.

 • Děti se budou stravovat v podobě studených balíčků. Balíčky budou dětem připravovat zaměstnanci školy.
 • Před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce.
 • Balíčky a pití bude dětem vydávat personál v rukavicích.
 • Od 25.5. budeme dětem podávat teplý oběd. Jídlo, pití a příbory bude dětem podávat personál v rukavicích.

Podmínky provozu Mateřské školy Jevany jsou v souladu s manuálem vydaným MŠMT a se souhlasem zřizovatele, obce Jevany. Podmínky jsou platné do 30.6.2020, nevylučujeme jejich aktualizaci .

INFORMACE OHLEDNĚ PLATEB: V případě, že Vaše dítě už do konce školního roku do MŠ nenastoupí, zrušte prosím trvalý příkaz k úhradě školného a stravného. Děkujeme.

I v době otevření MŠ Vám zde pravidelně přinášíme náměty na činnosti s dětmi – např. tvoření, procvičování grafomotoriky, práce s pohádkou, básničky, pohybové činnosti atd.

TÉMA – JARNÍ SPORTY

Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky, básničky a písničky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy

TÉMA – ŽIVOT VE MĚSTĚ A NA VESNICI

Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy

TÉMA – ŠTĚNÁTKO A SLUNÍČKO

Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a básničky a písničky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy

TÉMA – MOJE MAMINKA

Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a básničky a písničky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy
TÉMA – LESNÍ ČARODĚJNICE 2
Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a básničky a písničky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy
TÉMA – LESNÍ ČARODĚJNICE 1
Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a básničky a písničky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy
TÉMA – OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a básničky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy
TÉMA – VELIKONOCE
Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a příběhy
Básničky
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy
Cvičení

TÉMA – JARNÍ KVĚTINY 2

Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a příběhy
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy
TÉMA – JARNÍ KVĚTINY 1
Popis činností ke stažení ZDE
Pohádky a příběhy
Náměty ke tvoření
Pracovní a grafomotorické listy
Zápisy jsou tady – CO BY MĚL UMĚT PŘEDŠKOLÁK?
Seznam toho, co by mělo Vaše dítě umět před nástupem do školy naleznete ZDE

Pro zpestření Vašich činností lze pracovat i s BAREVNÝMI KAMÍNKY – děti tento program znají z naší MŠ: webové stránky www.hrajeme-si.cz , v sekci iŠkolička je k dispozici program Leden-duben, Les a Moje tělo. Pokyny pro připojení jsou tam popsané.