Distanční vzdělávání

V současné době distanční vzdělávání neprobíhá.