Třídy

Provozní hodiny školy: 7:00 – 16:30 hod.

U RYBIČEK

Třídní učitelky: Libuše Pešatová, Radka Dandová

Asistentka pedagoga: Daniela Kordová

Provoz třídy: 7:30 – 14:30 hod.

U ŽELVIČEK

Třídní učitelky: Hana Mondscheinová, Radka Arnoldová

Asistentka pedagoga: Hana Vidrmanová

Provoz třídy: 7:00 – 16:30 hod.

U ŠNEČKŮ

Třídní učitelky: Alena Schmidtová, Ludmila Čechová

Provoz třídy: 7:00 – 16:30 hod.

Po odpočinku děti ze třídy U RYBIČEK přecházejí do třídy U ŠNEČKŮ a U ŽELVIČEK.

V odpoledních hodinách zde probíhají mimoškolní aktivity.