Třídy

Provozní hodiny školy: 7:00 – 16:30 hod.

U rybiček

Třídní učitelka: Libuše Pešatová

Provoz třídy: 8:00 – 16:30 hod.

U želviček

Třídní učitelka: Jitka Součková

Provoz třídy: 8:00 – 16:00 hod.

U šnečků

Třídní učitelka: Alena Schmidtová

Provoz třídy: 7:00 – 14:30 hod.

Po odpočinku děti ze třídy U šnečků přecházejí do třídy U rybiček a U želviček.

V odpoledních hodinách zde probíhají mimoškolní aktivity.