Na co se těšíme

Naše mateřská škola v rámci školního programu nabízí:

  • každý měsíc divadelní představení a projektový den, jedenkrát cirkusové představení, nejméně dvakrát návštěva živých zvířat ve škole, školní výlet, tvořivou dílnu pro děti a rodiče, besídka, karneval, školní fotografování, třídní schůzku, konzultace s rodiči, závěrečnou školní slavnost s pasováním dětí na školáky

Školní projekty:

  • „Brousek pro tvůj jazýček“ – zaměřený na předčtenářskou gramotnost, rozvoj jazyka a řeči, rozvoj komunikativních dovedností
  • „Zdravíčko“ – zaměřený na činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků

Nad rámec školního programu nabízíme:

  • testování dítěte speciálním pedagogem v oblasti grafomotorických dovedností
  • kurz pro děti ke zlepšení grafomotoriky