Na co se těšíme

Naše mateřská škola v rámci školního programu nabízí:

každý měsíc divadelní představení a projektový den, jedenkrát cirkusové představení, nejméně dvakrát návštěva živých zvířat ve škole, školní výlet, tvořivou dílnu pro děti a rodiče, besídka, karneval, školní fotografování, třídní schůzku, konzultace s rodiči, závěrečnou školní slavnost s pasováním dětí na školáky.

Nad rámec školního programu nabízíme:

  • výuka anglického jazyka